Komunikaty

Informacja Dyrektora VI LO

Egzamin gimnazjalny w VI Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie odbędzie się zgodnie
z harmonogramem:
10 kwietnia 2019 r. – część humanistyczna
11 kwietnia 2019 r. – część matematyczno – przyrodnicza
12 kwietnia 2019 r. –  część z języka obcego nowożytnego 

Uczniowie każdego dnia przychodzą do szkoły na godz. 8.00 i przystępują do egzaminu.
Dyrektor VI LO
Jolanta Kowalska