Komunikaty

Informacja Dyrektora VI LO

Drodzy Uczniowie,
w związku z zawieszeniem strajku nauczycieli,  od poniedziałku tj. 29 kwietnia szkoła funkcjonuje zgodnie z ustaloną organizacją pracy szkoły na r. szk. 2018/2019, która uwzględnia 29 i 30 kwietnia jako dni wolne od zajęć dydaktycznych. Zajęcia lekcyjne rozpoczynamy 6 maja zgodnie z nowym planem zajęć opublikowanym na stronie szkoły.