Komunikaty

„Pola Nadziei”

Dnia 14 kwietnia 2019r. wolontariusze VI Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w akcji „Pola Nadziei”. Akcja miała na celu zbiórkę datków na rzecz podopiecznych koszalińskiego Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego. Młodzież naszej szkoły aktywnie kwestowała przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W akcji wzięło udział 10 wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Opiekun: Beata Pawluczenia