Komunikaty

Informacja dla kandydatów do oddziałów sportowych

23 maja 2019 r., o godz. 17.00 w obiekcie szkoły zostaną przeprowadzone próby sprawności fizycznej kandydatów do oddziałów sportowych.

Jednocześnie przypominamy, że 21 maja 2019 r. upływa termin złożenia przez kandydatów wniosku  o przyjęcie do oddziałów sportowych.