Rekrutacja uzupełniająca

Składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami od 12 lipca do 16 lipca 2019 r.  Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów do klasy sportowej (piłka nożna chłopców)          odbędzie się 30 lipca 2019 r. o godz. 16.00  na stadionie „Bałtyk”. Lista przyjętych w rekrutacji uzupełniającej zostanie wywieszona 12 sierpn

Więcej

Świadectwa dojrzałości 2019

Absolwenci!Odbiór świadectw dojrzałości (osobiście lub przez osobę upoważnioną - tylko rodzic/opiekun prawny) w dniu 04 lipca 2019r. w godz.10:00 - 15:00 w sali nr 5.

Więcej