Komunikaty

Rekrutacja uzupełniająca

Składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami
od 12 lipca do 16 lipca 2019 r.

 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
kandydatów do klasy sportowej (piłka nożna chłopców)         
odbędzie się 30 lipca 2019 r. o godz. 16.00 
na stadionie „Bałtyk”.

Lista przyjętych w rekrutacji uzupełniającej zostanie wywieszona
12 sierpnia 2019 r.