Komunikaty

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

7 lutego 2020 r. Emilia Filińska z klasy II C otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Wielkie brawa dla Emilii.