Komunikat pielęgniarki szkolnej

UWAGA RODZICE W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, wstrzymuje się wykonywanie badań bilansowych lekarskich do maja 2020 r. Uczniowie klas objętych badaniami:  Klasa I SP, III SP, VII SP, I LO, III LO. Pielęgniarka szkolna  Jolanta Kopterska

Więcej