Zdalne lekcje

Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie, z dniem zamknięcia szkoły, nauczyciele podjęli zdalne nauczanie z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej i innych narzędzi edukacyjnych on-line. O stosowanych formach pracy i formach kontaktu informują rodziców i uczniów poprzez komunikator w dzienniku elektronicznym. Proszę o systematyczne śledzenie komuni

Więcej