Komunikaty

Zdalne lekcje

Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie,

z dniem zamknięcia szkoły, nauczyciele podjęli zdalne nauczanie z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej i innych narzędzi edukacyjnych on-line. O stosowanych formach pracy
i formach kontaktu informują rodziców i uczniów poprzez komunikator w dzienniku elektronicznym. Proszę
o systematyczne śledzenie komunikatorów.

Wierzę, że w tej nowej, choć niespodziewanej i trudnej sytuacji odnajdziemy się.

Jolanta Kowalska