Kształcenie na odległość

Uwzględniając wydane w dniu 20 marca 2020 r. rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej obowiązujące od dnia 25 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,szkoła podjęła starania, które umożliwią realizację procesu kształcenia w zm

Więcej