Komunikaty

Próbny egzamin maturalny 2-8 kwietnia 2020 r.

Próbny egzamin maturalny

Uwaga rodzice maturzystów i uczniowie
klas maturalnych
VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015. Zgodnie z komunikatem zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 2 do 8 kwietnia br., do której proponujemy, by uczniowie naszego Liceum przystąpili.

Arkusze do próbnego egzaminu maturalnego

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty muzyczne do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w poniższych terminach.

Kontakt z nauczycielem 

Po rozwiązaniu testów uczniowie prześlą swoje prace nie później niż 30 minut od czasu przeznaczonego na rozwiązanie danego testu do nauczycieli w formie przesyłki stosowanej dotychczas dla innych prac przesyłanych z danego przedmiotu.

Jeśli uczeń będzie miał problemy techniczne z pobraniem testów próbnego egzaminu maturalnego, powinien niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy (lub nauczyciela danego przedmiotu).

Egzamin próbny dla wszystkich chętnych uczniów

Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne. Warto, by próbny egzamin został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań),  Egzamin ten jest organizowany wyłącznie dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży wyłącznie po ich stronie.

Dodatkowe informacje na stronach CKE i OKE

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać: