Komunikat dyrektora

Informujemy, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły nauka realizowana jest na odległość.Jednocześnie informujemy o zmianie harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (maturalnych). Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego

Więcej