Komunikaty

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III / Odbiór świadectw

Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, nie możemy uroczyście wręczyć Wam świadectw i pożegnać się z Wami w dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Staramy się,  by dzień zakończenia roku, choć w części zawierał element tej ważnej dla Was chwili, dlatego też stwarzamy możliwość osobistego odbioru świadectwa w szkole, w warunkach daleko idącego bezpieczeństwa. Każdy uczeń ma przypisaną indywidualną godzinę odbioru świadectwa oraz zapewnione osobne wejście do i wyjście ze szkoły. Zabezpieczone są także środki dezynfekcyjne i jednorazowe rękawiczki, przy czym uczeń i nauczyciel zachowują środki ostrożności wynikające z nałożonych obostrzeń – zakrycie ust i nosa, odległość 2 m. Szczegółowy harmonogram
i informacje przekażą Wam Wasi wychowawcy.

Decyzję o odbiorze świadectwa podejmują uczniowie. Ci, którzy nie odbiorą ich w dniu 24 kwietnia 2020 r. będą mogli odbierać je we wcześniej ustalonym ze szkołą innym terminie w sekretariacie szkoły. W załączeniu plan miejsca odbioru świadectw.

Jeszcze będzie normalnie.

Jolanta Kowalska