Ustny egzamin maturalny – informacja

Uwaga maturzyści – w tym roku egzamin ustny został odwołany,ale są od tego wyjątkiEgzamin ustny            Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali de

Więcej