Komunikaty

Zdalne nauczanie od 19 października 2020 r.

Na podstawie decyzji  ogłoszonej  przez rząd, szkoły ponadpodstawowe znajdujące się w czerwonej strefie
od 19 października 2020 r. zawieszają zajęcia stacjonarne i przechodzą w tryb zdalnego nauczania.

Zajęcia w trybie zdalnym w naszej szkole będą prowadzone zgodnie z dotychczasowym planem zajęć 
i z wykorzystaniem narzędzia MS Teams oraz według  poniżej wskazanego planu lekcji skróconych do 30 minut:

     1.  7.45 – 8.15
     2.  8.30 – 9.00
     3.  9.15 – 9.45
     4.  10.00 – 10.30
     5.  10.45 – 11.15
     6.  11.30 – 12.00
     7.  12.15 – 12.45
     8.  13.00 – 13.30
     9.  13.45 – 14.15

Proszę o śledzenie dalszych komunikatów.

Dbajcie o siebie i swoich bliskich.

Jolanta Kowalska – dyrektor szkoły