Komunikat o spotkaniach z rodzicami

W związku z obecną sytuacją epidemiczną kraju zawiesza się spotkania z rodzicami wskazane w terminarzu opublikowanym na stronie szkoły. W sytuacjach wyjątkowych, wymagających bezpośredniego kontaktu rodziców z nauczycielem, należy korzystać z komunikatora e-dziennika umożliwiającego ustalenie z nauczycielem danego przedmiotu szczegółów spotkania. Bieżące postępy w nauce dziec

Więcej