Komunikaty

Komunikat o spotkaniach z rodzicami

W związku z obecną sytuacją epidemiczną kraju zawiesza się spotkania z rodzicami wskazane w terminarzu opublikowanym na stronie szkoły.

W sytuacjach wyjątkowych, wymagających bezpośredniego kontaktu rodziców z nauczycielem, należy korzystać
z komunikatora e-dziennika umożliwiającego ustalenie z nauczycielem danego przedmiotu szczegółów spotkania.

Bieżące postępy w nauce dziecka rodzice mogą śledzić, logując się do e-dziennika.