Komunikaty

Ze smutkiem żegnamy Księdza Prałata Kazimierza Bednarskiego

Są pożegnania, na które nigdy nie jesteśmy gotowi.
Istnieją ludzie, których trudno będzie zastąpić.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Księdza Prałata  Kazimierza Bednarskiego

wielce zasłużonego dla rozwoju Koszalina, społeczności miasta i parafii pw. Ducha Świętego, człowieka pięknego umysłu, oddanego ludziom i sprawom.
Takim też pozostanie w naszej pamięci, jako człowiek ceniony przez wielu koszalinian, przyjaciel mieszkańców, w tym – w przeszłości – społeczności Gimnazjum nr 6 a obecnie VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie.

                                                                                         Wszystkim dotkniętym bólem z powodu Jego odejścia
                                                                           składamy najszczersze wyrazy współczucia i przekazujemy słowa wsparcia
                                                                                       Społeczność VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie