Komunikaty

Zwrot książek do biblioteki szkolnej – klasy maturalne

Książki będą przyjmowane w trakcie wydawania świadectw. Można oddawać je również wcześniej, codziennie przyjmie je od uczniów pracownik obsługi szkoły. Nie potrzeba kartek z nazwiskiem ucznia
i klasą, z kodu książki uzyskamy wszelkie potrzebne informacje.