Zakończenie roku szkolnego dla klas III/Odbiór świadectw

30 kwietnia 2021 r.  zapraszamy uczniów klas III do osobistego odbioru świadectwa w szkole, w warunkach daleko idącego bezpieczeństwa. Każdy uczeń ma przypisaną indywidualną godzinę odbioru świadectwa oraz zapewnione osobne wejście do szkoły i wyjście z budynku. Zabezpieczone są także środki dezynfekcyjne, jednak uczeń i nauczyciel zachowują środki ostrożności wynikające

Więcej