Komunikaty

Zakończenie roku szkolnego dla klas III/Odbiór świadectw

30 kwietnia 2021 r.  zapraszamy uczniów klas III do osobistego odbioru świadectwa w szkole, w warunkach daleko idącego bezpieczeństwa. Każdy uczeń ma przypisaną indywidualną godzinę odbioru świadectwa oraz zapewnione osobne wejście do szkoły i wyjście z budynku. Zabezpieczone są także środki dezynfekcyjne, jednak uczeń i nauczyciel zachowują środki ostrożności wynikające z nałożonych obostrzeń – należy więc zakryć usta i nos maseczką oraz zachować bezpieczną odległość co najmniej 1,5 m. Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez wychowawców.

Decyzję o odbiorze świadectwa podejmują uczniowie. Ci, którzy nie zgłoszą się po nie 30 kwietnia 2021 r.,  będą mogli odbierać je w sekretariacie szkoły we wcześniej ustalonym ze szkołą innym terminie.

W załączeniu plan miejsca odbioru świadectw w dniu 30 kwietnia 2021 r.