Komunikaty

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkole

Harmonogram powrotu uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie
do stacjonarnej nauki w szkole

Poprawia się sytuacja epidemiczna w kraju, co oznacza, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego nastąpi stopniowy powrót do stacjonarnej pracy szkół. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zajęcia w szkołach odbywać się będą zgodnie z następującym harmonogramem:
       –  od 17 maja br. uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym
                (50 proc./50 proc.),
       – od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach.

Harmonogram nauki w systemie hybrydowym w VI LO w Koszalinie

– od 17 do 21 maja – nauczanie stacjonarne (na terenie szkoły) – zajęcia trwają 45 minut:

     •   I A, I B, I C, I D, I E,
     •   II a- sp., II b- sp. , II c- sp.

Dla pozostałych klas lekcje są prowadzone on-line i trwają 30 minut.

od 24 do 28 maja – nauczanie stacjonarne (na terenie szkoły) – zajęcia  trwają 45 minut:

      •   II d- sp., II e- sp., II f- sp.
      •   II A-g., II B-g., II C-g., II D-g., II E-g., II F-g.

Dla pozostałych klas lekcje są prowadzone on-line i trwają 30 minut.

Uwaga:
–  każda godzina lekcyjna – zarówno prowadzona na platformie Teams jak i stacjonarnie – rozpoczyna się o godzinie wyznaczonej typowym dla lekcji stacjonarnych planem dzwonków (zakładka DZWONKI na szkolnej stronie),

–  na terenie szkoły należy stosować się do zasad ujętych w dokumencie Procedura zapewnienia bezpiecznego pobytu w szkole i ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z epidemii stosowana w VI Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS – CoV – 2