Komunikaty

Odbiór świadectw maturalnych

W dniu 5 lipca 2021 r. (poniedziałek) w godzinach 8.30 – 12.30 zapraszamy do sekretariatu szkoły po odbiór świadectw maturalnych.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i konieczność zachowania dystansu społecznego, prosimy o zastosowanie się do następujących zasad:
     –  przed wejściem do szkoły należy założyć maseczkę ochronną,
     –  prosimy o zdezynfekowanie rąk z wykorzystaniem ustawionych przy wejściach dozowników.