Komunikaty

Warsztaty „Pakiet kompetencji, który warunkuje Ci udane życie”

W dniu 04.11.2021r. uczniowie klas III bg oraz III bsp uczestniczyli pod opieką wychowawców Pani Marii Biernackiej oraz Beaty Sławnej – Guzowskiej w warsztatach realizowanych w ramach projektu Erasmus+, które odbywały się
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Podczas warsztatów młodzież miała możliwość udziału
w praktycznych czynnościach z zakresu dietetyki – analiza masy składu ciała, kosmetologii – problemy skórne, samodzielne wykonywanie kosmetyków, wady postawy, kinezjotaping , pielęgniarstwa – wkłucia podskórne, śródskórne, dożylne, praca przy pacjencie Suzi, intubacja (interaktywne), fizjoterapii – masaż leczniczy  oraz ratownictwa medycznego – podstawowe czynności ratunkowe. Zajęcia były niezwykle interesujące i przybliżyły młodzieży pracę jaką wykonuje się w zakresie tych zawodów. Są wśród Nas uczniowie, którzy zamierzają kontynuować naukę w  PWSZ
w Koszalinie.

Dziękujemy organizatorom za niezwykle ciekawe zajęcia, serdeczne przyjęcie oraz upominki, które otrzymaliśmy na zakończenie warsztatów. Już jesteśmy umówieni na kolejne spotkania w sesji wiosennej.