Komunikaty

Organizacja pracy szkoły od 27 stycznia do 27 lutego 2022 roku

27-28 stycznia – zajęcia lekcyjne odbywać się będą  w trybie nauki kształcenia na odległość ( w piątek – 28 stycznia wg planu lekcji skróconych).

27 stycznia (czwartek) – w zawiązku z decyzją MEiN o wprowadzeniu zdalnej nauki (od 27 stycznia do 27 lutego na terenie  całego kraju) zaplanowane na ten dzień w naszym Liceum Wywiadówki zostają odwołane. Pełna informacja
o klasyfikacji półrocznej jest do wglądu w e-dzienniku.

31 stycznia – 11 lutego – FERIE ZIMOWE

14-25 lutego – zajęcia lekcyjne odbywać się będą  w trybie nauki kształcenia na odległość ( lekcje rozpoczynać się będą zgodnie z typowym planem dzwonków).