Komunikaty

VI edycja akcji pn. „Młodzieży Czytanie”

16 listopada 2022 r. w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Koszalinie odbyła się VI edycja akcji pn. „Młodzieży Czytanie”. Organizatorami przedsięwzięcia są Zachodniopomorska Kurator Oświaty oraz Dyrektor Książnicy Pomorskiej.
W akcji wzięli udział i nasi uczniowie – z kl. III e, którzy zaprezentowali fragment „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
z ks. IV „Dyplomatyka i łowy” pt. „Wojskiego powieść o pojedynku Dowejki z Domejką”. Akcja skierowana była do szkół ponadpodstawowych. W wydarzeniu uczestniczyło 17 placówek i prawie 100 uczniów.