Komunikaty

Spotkanie na temat mediacji rówieśniczych

Dnia 8 grudnia br.  uczennice z klasy III b wraz z pedagogiem szkolnym wzięły udział w spotkaniu pt. „ Mediacje Rówieśnicze w Środowisku Szkolnym” pod patronatem Prezesa Sądu Rejonowego w Koszalinie oraz współorganizatorów: CEN w Koszalinie, Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej oraz  Zespołu Szkół nr 7
w Koszalinie. Celem spotkania było zachęcenie do utworzenia w swoich placówkach szkolnych kół mediacjioraz rozwiązywania przez młodzież problemów i konfliktów na poziomie rówieśniczym.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wszystkich zaproszonych gości.