Komunikaty

Szkolenie kadry VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie (3-5.06.2024)

Nauczyciele VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie szkolą się w ramach „Programu poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie.”
Projekt, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Koszalin, uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 6.9 Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027. Dofinansowanie otrzymano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 3 188 476,23 zł.
Warsztaty z zakresu „Zielonych i cyfrowych kompetencji oraz kompetencji społecznych, obywatelskich
i przedsiębiorczości” (zadanie realizowane przez Partnera – Fundacja Nauka dla Środowiska) odbyły się w dniach
3-5.062024 r. Dzięki temu w naszej placówce od nowego roku szkolnego działać będą dwa kluby
Aflatoun mające na celu edukację społeczno-finansową młodzieży.

Edukatorami programu w naszej szkole będą prof. Agnieszka Chodalska, prof. Katarzyna Jacewicz, prof. Monika Pikur, prof. Agnieszka Kowalska, prof. Kamila Lenart-Rogala, prof. Daniel Bagnucki.