Komunikaty

Rozwijamy się dla Was w programie Erasmus+ !

W ramach budżetu otrzymanej akredytacji  w programie Erasmus+ nasi nauczyciele pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności  podczas kursów i obserwacji w placówkach zagranicznych.

Miło nam poinformować, że  dotąd ze szkoleń zagranicznych skorzystały cztery nauczycielki. W  dniach  5-12 maja bieżącego roku Panie Maria Biernacka i  Jolanta Kowalska rozwijały umiejętności posługiwania się  językiem angielskim w stolicy Grecji, w Atenach.  Panie Magdalena Sawicka oraz Anna Szagdaj  pogłębiały umiejętności wykorzystywania nowych  technologii  komunikacyjnych w Limassol na Cyprze w dniach 2-15 czerwca br.

Z obserwacji zajęć prowadzonych przez  niemieckich  pedagogów skorzystały  panie  Paulina Byrzykowska,  Ewelina Janicka oraz Magdalena Jerszyńska. Nasze nauczycielki odwiedziły szkołę w miejscowości Büchen w dniach 26 maja-1czerwca. Miały one tam okazję zapoznać się ze sposobami wdrażania innowacyjnych metod nauczania w codziennej pracy w szkole niemieckiej, realizacji procedur, form i metod udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, form zwiększających  udział uczniów w aktywnym życiu społecznym oraz działaniach  służących zrównoważonemu rozwojowi.

Wszystkie  wyżej wymienione działania korelowały z celami akredytacji, którą  VI Liceum Ogólnokształcące otrzymało na lata 2023- 2027. Akredytacja  gwarantuje wsparcie finansowe oraz realizację mobilności zagranicznych  nauczycieli
i uczniów (w kolejnych etapach)..

Wartość 1 etapu akredytacji  (15 miesięcy)  wynosi  44 540 euro i jest współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej.

Gratulujemy nauczycielkom podjętych wyzwań zawodowych i osobistych! Czas w placówkach partnerskich to czas rozwoju, dyskusji, wymian myśli, refleksji o edukacji oraz dzielenia się ogromem energii i pomysłów!

Kolejne szkolenia  nauczycieli już podczas wakacji!