Komunikaty

Szkolenie nauczycieli w Atenach w ramach projektu Erasmus+

Wyjazd do Aten w ramach projektu Erasmus+ zakończony sukcesem. Nauczyciele naszej szkoły spotkali się na szkoleniu mającym na celu doskonalenie języka angielskiego, poznawanie nowoczesnych i nowatorskich metod nauczania i udziału w różnych projektach edukacyjnych. Oprócz szkolenia nauczyciele poznawali kulturę i historię Grecką.