Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie

Tekst jednolity obowiązujący od 26.05.2015 r.
po wprowadzeniu zmian na podstawie uchwały nr 4/2015 z dnia 26.05.2015 r.

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA