Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III / Odbiór świadectw

Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, nie możemy uroczyście wręczyć Wam świadectw i pożegnać się z Wami w dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Staramy się,  by dzień zakończenia roku, choć w części zawierał element tej ważnej dla Was chwili, dlatego też stwarzamy możliwość osobistego odbioru świadectwa w szkole, w warunkach daleko idącego bezp

Więcej

Komunikat do rodziców i uczniów

Dnia 1 kwietnia 2020 roku swoją działalność rozpoczął Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży przy NZOZ „MONADA”, al. Monte Cassino 13 w Koszalinie, obejmujący swoją opieką osoby zamieszkujące na terenie Koszalina. Placówka ta stanowi I poziom referencyjny w trzypoziomowym systemie opieki dla dzieci i młodzieży. Dzięki powsta

Więcej

Komunikat dyrektora

Informujemy, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły nauka realizowana jest na odległość.Jednocześnie informujemy o zmianie harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (maturalnych). Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego

Więcej

Życzenia świąteczne

Kochani, radością powiewa piękna wiosna, od ciepła promieni słońca w ciszy rozkwitają  drzewa, żonkile i mniszki. I tylko ptaki pięknie śpiewają. A my? Choć dziś nie możemy cieszyć się wolnością pięknej przyrody, to niech ten wyjątkowy świąteczny czas pokona wszystkie trudności, a  tęsknota za tym co było, niech będzie motorem wielu dobrych myśli i działań.

Więcej

Wiosenna przerwa świąteczna

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkole będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W tych dniach szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość. Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3.

Więcej

Próbny egzamin maturalny 2-8 kwietnia 2020 r.

Próbny egzamin maturalny Uwaga rodzice maturzystów i uczniowie klas maturalnych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015. Zgodnie z komunikatem zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę

Więcej

Kształcenie na odległość

Uwzględniając wydane w dniu 20 marca 2020 r. rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej obowiązujące od dnia 25 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,szkoła podjęła starania, które umożliwią realizację procesu kształcenia w zm

Więcej

Do Rodziców

Drodzy Rodzice, w tej wyjątkowo trudnej sytuacji musimy sprostać nowemu wyzwaniu, jakim jest zdalne nauczanie. Będzie to trudne zarówno dla nas – nauczycieli, jak i dla Państwa i Waszych dzieci. By nam się to udało, musimy wszyscy wykazać się odpowiedzialnością, systematycznością, samokontrolą i umiejętnościami samokształcenia. Dlatego też powinniście Państwo wiedzieć, jak p

Więcej

Do Uczniów

Drodzy Uczniowie, los sprawił, że nie możemy się spotykać codziennie w szkole. Zostajemy w domach i próbujemy żyć inaczej niż dotychczas, co z pewnością jest trudne zarówno dla Was jak i Waszych najbliższych. Chociaż jest to bardzo trudne, musimy spróbować odnaleźć się jakoś w tej nowej rzeczywistości. Od kilku dni wszyscy jesteśmy pod dużym napięciem, dlatego proponujemy

Więcej