Komunikaty

Porozmawiajmy o języku… bohaterów literackich

20 marca odbyło się spotkanie dla uczniów klas drugich i trzecich na temat języka bohaterów wybranych lektur. Spotkanie to zakończyło się konkursem, którego celem było sprawdzenie znajomości charakterystycznych cytatów
z książek. Najlepsi okazali się uczniowie z klasy III B. Gratulujemy.