Skład Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca
Aleksandra Kośla – klasa III B gim

Zastępca przewodniczącego
Kacper Wojciechowski – klasa II A

Zastępca przewodniczącego
Wiktoria Kotuk – klasa II A

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Magdalena Jerszyńska – nauczyciel j.angielskiego
Aleksandra Wolska – nauczyciel j.angielskiego