Skład Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący
Sebastian Kielar – klasa III d

Zastępca przewodniczącego
Paulina Mularczyk – klasa II p

Zastępca przewodniczącego
Magdalena Zientarska – klasa I g

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Magdalena Jerszyńska – nauczyciel j. angielskiego
Aleksandra Wolska – nauczyciel j. angielskiego
Anetta Idziorek – nauczyciel j. polskiego