Skład Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca
Maja Gawin – klasa III e

Zastępca przewodniczącego
Błażej Mazurek – klasa III e

Zastępca przewodniczącego
Karen Kozanecka – klasa III d

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą także:
   –  Maksymilian Ryk – klasa III a
   –  Wiktoria Stec – klasa III e
   –  Anna Księżnik – klasa III e
   –  Natalia Rezmer – klasa III c
   – Nikola Jas – klasa III c
   – Lena Idec – klasa III c
   – Klara Frankowska – III c
   –  Maciej Różycki – III c

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Magdalena Jerszyńska – nauczyciel j.angielskiego
Aleksandra Wolska – nauczyciel j.angielskiego
Paulina Miszczyszyn – nauczyciel j. hiszpańskiego i j. angielskiego