PREZYDIUM RADY RODZICÓW:
Pani Joanna Urban – przewodniczący
Pani Justyna Wodyńska – wiceprzewodnicząca
Pani Aleksandra Kielar – skarbnik
Pani Krystyna Gontkiewicz – sekretarz
Pan Paweł Janicki – przewodnicząca komisji rewizyjnej
Pani Monika Andrzejewska – członek komisji rewizyjnej
Pan Grzegorz Gnaciński – członek komisji rewizyjnej
Pan Roman Marciniak – członek prezydium

adres mailowy rady rodziców: radarodzicow@liceum6koszalin.pl

Uprzejmie przypominamy o możliwości dokonywania wpłat na Komitet Rodzicielski przelewem na konto:

Rada Rodziców VI Liceum Ogólnokształcącego
ul. Stanisława Dąbka 1
75-354 Koszalin

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców.
Bank PeKao S.A.
39 1240 1428 1111 0011 1050 7205

Składka ustalona przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi  50,00 zł.

W przypadku uczęszczania do naszej szkoły rodzeństwa, składka na drugie dziecko wynosi 25,00 zł, trzecie dziecko i kolejne zwolnione są z opłaty.

Prosimy o umieszczenie w tytule przelewu imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której uczęszcza.

Dziękujemy!