PREZYDIUM RADY RODZICÓW:
Pani Katarzyna Mataczyńska – przewodnicząca
Pan Sławomir Kucharski – wiceprzewodniczący
Pani Aleksandra Kielar – skarbnik
Pani Katarzyna Kwapich – sekretarz
Pan Paweł Janicki – przewodniczący komisji rewizyjnej
Pani Monika Andrzejewska – członek komisji rewizyjnej
Pani Beata Ardziejewska – członek komisji rewizyjnej
Pani Krystyna Gontkiewicz – członek prezydium
Pani Anetta Kaźmierska – członek prezydium

adres mailowy rady rodziców: radarodzicow@liceum6koszalin.pl

Uprzejmie przypominamy o możliwości dokonywania wpłat na Komitet Rodzicielski przelewem na konto:

Rada Rodziców VI Liceum Ogólnokształcącego
ul. Stanisława Dąbka 1
75-354 Koszalin

UWAGA! 
Informujemy, że od  dnia 1 stycznia 2022 r. ulega zmianie numer rachunku bankowego Rady Rodziców.
Bank PeKao S.A.
39 1240 1428 1111 0011 1050 7205

Składka ustalona przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi  50,00 zł.

W przypadku uczęszczania do naszej szkoły rodzeństwa, składka na drugie dziecko wynosi 25,00 zł, trzecie dziecko i kolejne zwolnione są z opłaty.

Prosimy o umieszczenie w tytule przelewu imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której uczęszcza.

Dziękujemy!