PREZYDIUM RADY RODZICÓW:
Pan Piotr Chodkowski – przewodniczący
Pani Marlena Wróblewska – wiceprzewodnicząca
Pan Zenon Staciwa – wiceprzewodniczący
Pani Lidia Bujnowska – skarbnik

Uprzejmie przypominamy o możliwości dokonywania wpłat na Komitet Rodzicielski przelewem na konto:

Rada Rodziców VI Liceum Ogólnokształcącego
ul. Stanisława Dąbka 1
75-354 Koszalin

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/Koszalin
45 8566 0003 0600 4206 5005 0001

Składka ustalona przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi  50,00 zł.

W przypadku uczęszczania do naszej szkoły rodzeństwa, składka na drugie dziecko wynosi 25,00 zł, trzecie dziecko i kolejne zwolnione są z opłaty.

Prosimy o umieszczenie w tytule przelewu imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której uczęszcza.

Dziękujemy!