SZKOLNY  KLUB  WOLONTARIUSZA  
W  VI  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Masz trochę wolnego czasu?

Chcesz go dobrze wykorzystać, a zarazem pomóc innym?

Czekamy na Ciebie w Szkolnym Klubie Wolontariusza.

Szkolny Klub Wolontariusza działa w ramach porozumienia z Koszalińskim Centrum Wolontariatu.

Działamy  w środowisku lokalnym – wspieramy akcje, m.in.:
– Banku Żywności – „Podziel się posiłkiem”,  „Świąteczna Zbiórka Żywności”
– Hospicjum im. Maksymiliana Kolbego – „Dar Serca”, „Pola Nadziei”
– Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych,
– Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Działamy w środowisku szkolnym, organizujemy m.in.:
– akcje na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt
– Tydzień Wolontariatu – kiermasze w celu pozyskania funduszy dla potrzebujących, fotorelacje
    z działań Szkolnego Klubu Wolontariusza

Dowiedz się więcej o wolontariacie w Szkolnym Ośrodku Kariery.