Informator o szkołach ponadpodstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin.
Zasady rekrutacji  na rok szkolny 2022/2023.