KADRA PEDAGOGICZNA VI LO rok szkolny 2019/2020

Język polski:                                       
        Aneta Boguska                               
        Marzanna Magierska                      
        Agnieszka Ostrowska                      
        Iwona Pawłowska
        Iwona Rakus-Brzozowska     
        Joanna Uchman-Mączkowska
        Karolina Triantafyllou         
        Ewa Wrzołek-Bielińska                               

Język angielski:                                   
        Dorota Barteczko                          
        Magdalena Jerszyńska
        Paulina Miszczyszyn
        Karolina Monkiewicz                      
        Magdalena Połatyńska                    
        Anna Prabucka
        Magdalena Sawicka-Gwóźdź                            
        Katarzyna Sobańska                        
        Anna Szagdaj                                  
        Aleksandra Wolska                         

Język niemiecki:                                  
        Ryszard Bartman                            
        Paulina Byrzykowska                      
        Magdalena Lewandowska               
        Jolanta Stankowska                        

Język francuski:                                  
        Julitta Tatarzyńska  

Język hiszpański:
        Paulina Miszczyszyn                       

Historia:                                             
        Anna Gasiuk                                  
        Stanisława Hryckiewicz                    
        Beata Pawluczenia                                                                                            

Wiedza o społeczeństwie:             
        Anna Gasiuk
        Stanisława Hryckiewicz
        Beata Pawluczenia

Matematyka:
        Mariusz Budziwojski
        Agnieszka Płecha
        Izabela Rączy
        Anetta Żebrowska

Fizyka:
        Dorota Dowiatt

Chemia:
        Ewelina Janicka
        Iga Dwulit

Biologia:
        Wioleta Przewdziękowska
        Agnieszka Różycka
        Beata Sławna-Guzowska

Przyroda:
        Agnieszka Różycka

Geografia:
        Wioleta Przewdziękowska
        Agnieszka Świdroń

Informatyka:
        Ryszard Bartman
        Dorota Dowiatt
        Ewa Pelowska
        Agnieszka Różycka
        Aneta Ślubowska-Szygenda

Plastyka:
        Katarzyna Śroń

Religia:
        Piotr Kozłowski
        Piotr Towarnicki

Etyka:
        Julitta Tatarzyńska

Wychowanie fizyczne:
        Kamil Chicewicz
        Ryszard Deka
        Janusz Graczyk
        Łukasz Korszański
        Mariusz Lenartowicz
        Piotr Stępnik
        Aleksandra Talarczyk
        Elżbieta Wychocka
        Jarosław Zwolak

Edukacja dla bezpieczeństwa:
        Maria Biernacka

Wychowanie do życia w rodzinie:
        Stanisława Hryckiewicz
        Beata Pawluczenia

Menadżer sportu:
        Piotr Stępnik

Wiedza o mediach:
        Joanna Uchman-Mączkowska

Podstawy przedsiębiorczości:
        Maria Biernacka
        Julitta Tatarzyńska

Biblioteka:
        Maria Biernacka
        Eleonora Kaźmierczak

Pedagog szkolny:
        Maria Biernacka
        Monika Królik
        Magdalena Połatyńska

Doradztwo zawodowe:
        Mariola Włodarczyk