KADRA PEDAGOGICZNA VI LO rok szkolny 2022/2023

Język polski:                                       
        Aneta Boguska
        Katarzyna Jacewicz                      
        Agnieszka Ostrowska 
        Krzysztof Paluszak                     
        Iwona Pawłowska
        Iwona Rakus-Brzozowska
        Agnieszka Szantyr      
        Joanna Uchman-Mączkowska
        Iwona Tworek         
        Ewa Wrzołek-Bielińska                               

Język angielski:                                   
        Dorota Barteczko                          
        Magdalena Jerszyńska
        Paulina Miszczyszyn
        Karolina Monkiewicz                      
        Magdalena Połatyńska                    
        Anna Prabucka
        Magdalena Sawicka-Gwóźdź                            
        Katarzyna Sobańska                        
        Anna Szagdaj                                  
        Aleksandra Wolska                         

Język niemiecki:                                  
        Ryszard Bartman                            
        Paulina Byrzykowska                      
        Magdalena Lewandowska               
        Jolanta Stankowska                        

Język francuski:                                  
        Julitta Tatarzyńska  

Język hiszpański:
        Paulina Miszczyszyn                       

Historia:                                             
        Anna Gasiuk                                  
        Stanisława Hryckiewicz                    
        Beata Pawluczenia 
        Kamila Stanoch                                                                                           

Wiedza o społeczeństwie:             
        Anna Gasiuk
        Stanisława Hryckiewicz
        Beata Pawluczenia

Historia i teraźniejszość:
        Agnieszka Chodalska        
        Anna Gasiuk
        Stanisława Hryckiewicz
        Beata Pawluczenia
        Kamila Stanoch

Matematyka:
        Anna Bartkowska
        Renata Pachucka-Siek        
        Agnieszka Płecha
        Izabela Rączy
        Anetta Żebrowska
        Małgorzata Żurańska

Fizyka:
        Dorota Dowiatt
        Stanisław Mitura

Chemia:
        Ewelina Janicka
        Iga Dwulit

Biologia:
        Wioleta Przewdziękowska
        Agnieszka Różycka
        Beata Sławna-Guzowska

Geografia:
        Kamila Lenart-Rogala
        Edyta Mostowska-Mainusz       
        Arkadiusz Pall        
        Wioleta Przewdziękowska        

Informatyka:
        Ryszard Bartman
        Dorota Dowiatt
        Ewa Pelowska
        Agnieszka Różycka
        Aneta Ślubowska-Szygenda

Plastyka:
        Katarzyna Śroń

Religia:
        Piotr Kozłowski
        Piotr Towarnicki

Etyka:
        Julitta Tatarzyńska

Wychowanie fizyczne:
        Kamil Chicewicz
        Ryszard Deka
        Janusz Graczyk
        Łukasz Korszański
        Mariusz Lenartowicz
        Piotr Stępnik
        Aleksandra Talarczyk
        Elżbieta Wychocka
        Jarosław Zwolak

Edukacja dla bezpieczeństwa:
        Maria Biernacka
        Krzysztof Paluszak

Wychowanie do życia w rodzinie:
        Stanisława Hryckiewicz
        Beata Pawluczenia

Menadżer sportu:
        Piotr Stępnik

Wiedza o mediach:
        Joanna Uchman-Mączkowska

Chemia w kosmetyce:
        Ewelina Janicką
        Iga Dwulit

Podstawy przedsiębiorczości:
        Maria Biernacka
        Julitta Tatarzyńska

Edukacja klimatyczna:
        Kamila Lenart-Rogala

Biblioteka:
        Maria Biernacka
        Eleonora Kaźmierczak

Pedagog szkolny:
        Maria Biernacka
        Monika Pikur
        Magdalena Połatyńska

Pedagog specjalny:
        Monika Pikur

Psycholog szkolny:
        Agnieszka Szantyr

Doradztwo zawodowe:
        Mariola Włodarczyk