PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W KOSZALINIE
NA LATA  2022 – 2023

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY