PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W KOSZALINIE
NA LATA  2020 – 2021

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY