PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W KOSZALINIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY