PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W KOSZALINIE
NA LATA  2023 – 2024

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY