PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W KOSZALINIE
NA LATA  2021 – 2022

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY