S T A T U T
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOSZALINIE

Tekst jednolity wprowadzony
Uchwałą Rady Pedagogicznej VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie
nr 11/2019/2020 z dnia 28.11.2019 r.

STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO