S T A T U T
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOSZALINIE

Tekst jednolity wprowadzony
Uchwałą Rady Pedagogicznej VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie
nr 3/2015 z dnia 31.07.2017 r.

STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO