APLIKACJA DO UDZIAŁU W  KURSACH I OBSERWACJACH ZAJĘĆ W RAMACH  PROJEKTU ERASMUS+ – 1 etap działań akredytacyjnych 01.06.2023 – 31.08.2024

VI Liceum Ogólnokształcące jako placówka akredytowana w projekcie Erasmus+ otrzyma na realizację 1 etapu projektu 44 524 Euro. Do 31 sierpnia 2024 roku nauczyciele będą brali udział w kursach metodycznych, specjalistycznych
i językowych  oraz uczestniczyli w obserwacjach zajęć przeprowadzanych przez kolegów w szkołach Unii Europejskiej.

Nauczyciele zainteresowani udziałem  w wyżej wymienionych mobilnościach realizowanych w ramach projektu Erasmus+ proszeni są o pobranie oraz wypełnienie  Formularza Aplikacyjnego.

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 30 września 2023 r.