Co to jest Erasmus + ?

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.
Został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie promowania idei uczenia się przez całe życie. Jest również odpowiedzią na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. 

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:
Akcja 1. Mobilność edukacyjna;
Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;
Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;
Akcje specjale : program Jean Monnet oraz  Sport.

źródło: https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/informacje-o-programie/

Nasza szkoła bierze obecnie udział w projekcie programu Erasmus+ akcji 2.