WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
NA ROK SZKOLNY 2023/2024
Opracowała:
Mariola Włodarczyk
doradca zawodowy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO