PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU W SZKOLE I OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z EPIDEMII STOSOWANE W VI LO W KOSZALINIE
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS–COV–2