Program Erasmus+ akcja KA229

W wyniku wielomiesięcznych starań nasza szkoła pozyskała fundusze, dzięki którym nowy projekt z trzema szkołami partnerskimi- z Włoch, Słowacji oraz Szwecji- stał się możliwym.

Projekt zatytułowany jest Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie.Okres jego realizacji zaplanowano na dwa lata, od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Budżet przewidziany na realizację projektu wynosi  29 120 euro.

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych uczniów oraz przygotowanie ich do świadomego podejmowania decyzji w dorosłym życiu. Aby cel ten został osiągnięty, koniecznym jest, aby także nasi nauczyciele rozwijali swoje umiejętności oraz poszerzali wiedzę z zakresu psychologii motywacji, elementów coachingu oraz nowych technologii.

W ciągu dwóch lat do trzech szkół partnerskich wyjedzie 18 uczniów z naszej szkoły. Będą oni realizowali zajęcia projektowe przy współudziale kolegów z innych krajów. Nasza szkoła będzie również gościła grupę międzynarodową na przełomie października i listopada 2020 roku.

Oprócz mobilności uczniowskich przewidziane są dwa pięciodniowe szkolenia zagraniczne  dla czterech nauczycieli. Reprezentanci naszego liceum, którzy wezmą w nich udział, będą  dzielić się nowymi umiejętnościami z gronem pedagogicznym, środowiskiem lokalnym oraz wdrażać nabytą wiedzę w codziennej pracy z młodzieżą.

Jeśli Ty, Drogi Nauczycielu, lubisz rozwijać się, szukasz nowych pomysłów na ciekawe lekcje, mówisz w języku angielskim (nie jest to warunek niezbędny), przystąp do grupy projektowej! Czekają Cię nowe wyzwania, możliwość porównywania  różnych systemów edukacyjnych oraz stylów pracy.  Na pewno  wzbogaci to Twój warsztat pracy  oraz pomoże rozwijać umiejętności interpersonalne.

Przekazywanie informacji o projekcie Erasmus+, a w szczególności o wszystkich mobilnościach zostanie zrealizowana każdorazowo w taki sposób, aby zagwarantować  wszystkim nauczycielom równe szanse  oraz prawo do informacji.  Planowanie działań  dotyczących naboru będzie przekazywane w zakładce strony internetowej szkoły Erasmus+ oraz poprzez  komunikator e-dziennika.

Ważne informacje o kryteriach naboru nauczycieli na warsztaty szkoleniowe oraz jako opiekunów grup młodzieży znajdują się poniżej. Kliknij na dokument, który Cię interesuje, aby go pobrać.

Dnia  5 września 2019 roku zostaje otwarta runda naboru kandydatów na szkolenie zagraniczne, które odbędzie się
w szkole partnerskiej w Szwecji. 

Wypełnioną ankietę kandydata należy oddać do sekretariatu szkoły do dnia  19 września 2019 roku do godziny 15.00.

Dnia  7 listopada 2019 roku zostaje otwarta runda naboru kandydatów na opiekunów młodzieży  podczas mobilności do Włoch.

Wypełnioną ankietę kandydata należy oddać do sekretariatu szkoły do dnia  21 listopada 2019 roku do  godziny 14:00.

Wypełnioną ankietę kandydata należy oddać do sekretariatu szkoły do dnia  24 stycznia 2019 roku.