Terminy spotkań z rodzicami:
14.09.2023 r. – Zebrania klas
7.12.2023 r. – Zebrania klas
8.02.2024 r. – Wywiadówka
4.04.2024 r. – Zebrania klas – informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego w klasach IV
3.06.2024 r. – Zebrania klas – informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego