Terminy spotkań z rodzicami:
16.09.2021 r. – Zebrania klas
4.11.2021 r. – Dzień otwarty
9.12.2021 r. – Dzień otwarty
27.01.2022 r. – Wywiadówka
7.04.2022 r. – Zebrania klas – informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego w klasach III
2.06.2022 r. – Zebrania klas – informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego