Terminy spotkań z rodzicami:
24.09.2020 r. – Zebrania klas
05.11.2020 r. – Dzień otwarty
03.12.2020 r. – Dzień otwarty
14.01.2021 r. – Wywiadówka
15.04.2021 r. – Zebrania klas – informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego w klasach III
02.06.2020 r. – Zebrania klas – informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego