Terminy spotkań z rodzicami:
21.09.2018 r. – Zebrania klas
08.11.2018 r. – Dzień otwarty
06.12.2018 r. – Dzień otwarty
24.01.2019 r. – Wywiadówka
03.04.2019 r. – Dzień otwarty
05.05.2019 r. – Dzień otwarty
29.05.2019 r. – Zebrania klas – informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego

 

Klasa

Wychowawca

Numer sali

3 A

Maria Biernacka

3

3 B

Anna Gasiuk

19

3 C

Karolina Monkiewicz

2

3 D

Magdalena Połatyńska

39

3 E

Monika Lesisz

40

3 F

Anna Prabucka

4

3 G

Paulina Byrzykowska

20

I A

Ewa Pelowska

36

I B

Dorota Dowiatt

44

I C

Beata Pawluczenia

25

I D

Joanna Uchman-Mączkowska

6

II A

Julitta Tatarzyńska

1

II B

Agnieszka Różycka

42

II C

Marzanna Magierska

18

II D

Magdalena Lewandowska

17

II E

Aleksandra Talarczyk

28

III A

Iwona Rakus-Brzozowska

5

III B

Stanisława Hryckiewicz

22

III C

Elżbieta Wychocka

21