Terminy spotkań z rodzicami:
15.09.2022 r. – Zebrania klas
3.11.2022 r. – Dzień otwarty
8.12.2022 r. – Zebrania klas
26.01.2023 r. – Wywiadówka
4.04.2023 r. – Zebrania klas – informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego w klasach IV
1.06.2023 r. – Zebrania klas – informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego