Komunikaty

Prelekcje o zagrożeniach

W dniach 12, 16, 18 i 23.01 w klasach pierwszych odbyły się spotkania prowadzone przez przedstawicieli Wydziału Prewencji koszalińskiej komendy policji. W ramach programu „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” funkcjonariusze edukowali naszych uczniów w sprawach związanych z przemocą w sieci oraz zażywaniem narkotyków czy tzw. dopalaczy. Pierwszoklasiści dowiedzieli się jakie zagrożenia może za sobą nieść zażywanie środków zabronionych oraz jakie konsekwencje prawne, uregulowane w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, może ponosić młodzież. W związku ze zbliżającymi się feriami, podczas spotkań poruszono również sprawy bezpiecznego zachowania w czasie wolnym, a także bezpieczeństwa dotyczącego uczestników ruchu drogowego. Serdecznie dziękujemy mł. aspirant Pani Beacie Gałce za edukacyjny czas poświęcony naszym uczniom.