Komunikaty

Prelekcje dotyczące profilaktyki raka piersi

19 października uczniowie klas trzecich i czwartych uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych raka piersi „Bądź Swoją Bohaterką”. Prelekcje prowadziła pani Adrianna Grontkowska, która przybliżyła młodzieży zagadnienia związane z rakiem piersi. Prowadząca spotkanie zwróciła szczególną uwagę na ważność samobadania piersi. Uczniowie ćwiczyli na fantomie jak prawidłowo wykonywać samobadanie piersi.