Komunikaty

Otrzęsiny klas pierwszych

W naszej szkole odbyły się otrzęsiny klas pierwszych. Od rana w hali sportowej rywalizowali uczniowie, biorąc udział
w różnych konkurencjach konkursowych, przebrani w malownicze i pomysłowe stroje. Był taniec  w rytm wylosowanej piosenki, uczestnicy zaprezentowali talenty klasowe i karykatury wychowawców oraz plakaty odzwierciedlające profil klasy. Uczniowie brali udział w konkurencjach sportowych- przeciąganiu liny i konkursie rzutów do kosza. Wszyscy świetnie się bawili, a najlepiej przygotowane klasy zostały nagrodzone. Pierwsze miejsce zajęła klasa I p, drugie I o,
a trzecie I b.